Децата – две момичета и едно момче – на възраст от 9 до 12 г. били от едно семейство. По данни на ООН през 2017 г. в Афганистан са загинали повече от 10 000 мирни жители, в това число 861 деца.